Глобальні зміни клімату і збільшення частоти та інтенсивності посух є серйозною загрозою для сільського господарства. Зокрема, ці явища посилюють мобілізацію та акумуляцію солей у верхніх горизонтах ґрунту та активізують процеси його засолення.

Згідно з даними Держгеокадастру, засолені ґрунти в Україні займають площу понад 1,92 млн га. Із них у сільському господарстві використовують 1,71 млн га. Більш сумну статистику наводить FAO: відповідно до цих даних, в Україні 6,6 млн га засолених ґрунтів, зокрема й близько 7% земель, що обробляються в сільському господарстві.

Що ж таке засоленість, і чим вона загрожує вирощуванню культур? Засоленість ґрунтів, пояснюють вчені «Інституту здоров’я рослин», – це наявність у ґрунті великої кількості водорозчинних солей, в основному Na+, K+, Cl, SO42-. Вона впливає на зростання рослин безпосередньо через вплив на поглинання води, доступність для них поживних речовин і опосередковано – через погіршення фізичних показників ґрунту. Наявність у ґрунті водорозчинних солей збільшує осмотичний і знижує водний потенціал ґрунту, наближаючи його до водного потенціалу у кореневій системі рослин. Таким чином, поглинання води корінням уповільнюється, що спричиняє стрес для рослини через посуху. Звісно, коренева система здатна певною мірою активно відкачувати воду з ґрунту та транспортувати її далі вгору, однак цей процес за таких умов дуже енергоємний і знижує швидкість росту та розвитку рослин.

«Проводячи регулярні дослідження, ми спостерігаємо, що із кожним роком кількість зразків ґрунту, які мають підвищені показники вмісту солей (Na+, K+, Cl, SO42- та ін.), збільшується, – в основному це стосується ґрунтів Сходу та Півдня України. Також частішають випадки вторинного засолення ґрунтів – це коли поля на зрошенні вже через 3-5 років при використанні води неналежної якості засолюються. На таких полях погано ростуть більшість сільськогосподарських культур, зокрема картопля, овочі, дині та ін.», – коментує науковий співробітник Інституту Сергій Сальніков.

В перші роки культура та ґрунт намагаються адаптуватися та відновитися від солей що надійшли, зазначає він, тому візуально ідентифікувати наявну проблему майже неможливо. В наступні роки спостерігається пригнічення культур і зниження врожайності, а накопичення солей вже може сягати таких масштабів, що для відновлення ґрунту потрібні спеціальні меліоративні заходи.

Тож якщо ви маєте поливні поля і не впевнені в якості поливної води й при цьому – помічаєте безпричинне пригнічення культур упродовж вегетації, Сергій рекомендує провести дослідження ґрунтів на вміст водорозчинних солей та комплекс інших показників в «Інституті здоров’я рослин». Крім того, відзначає експерт, необхідно протягом вегетації обов’язково контролювати вміст водорозчинних солей у поливній воді.