Низька забезпеченість наших ґрунтів макро- (N,P,K) , мезо- (S, Ca, Mg) та мікроелементами (Zn, Cu, B, Mo, понад 60% вітчизняної ріллі має дефіцит цих мікроелементів), а також нинішня ґрунтова посуха погіршує засвоєння кукурудзою елементів живлення із ґрунту та добрив, що негативно позначається на рості та розвитку культури, викликаючи фізіологічні хвороби і візуальні ознаки нестачі певних елементів живлення на рослинах. Тому фахівці компанії UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують позакоренево підживити кукурудзу коректором дефіциту цинку: це усуне дефіцит цинку та сприятиме формуванню високої сталої врожайності кукурудзи на зерно.

«Кукурудза – «цинколюбива» культура, – зазначає керівник напрямку мікродобрив компанії Сергій Адаменко. – Особливе значення цинк має для активного росту та розвитку кукурудзи і для її продуційних процесів, коли її позакоренево підживлюють у критичні фенофази. Цей мікроелемент активує ферментативні реакції, бере участь у продукуванні хлорофілу, впливає на репродуктивні процеси, метаболізм вуглеводів, фосфатів і протеїнів, а також є кофактором синтезу фітогормону ауксину. Крім того, цинк покращує запилення початків кукурудзи, допомагає оптимально пройти несприятливі умови – посуху, спеку, перепади температур тощо, а також посилює її стійкість до патогенів.Натомість, за дефіциту цинку порушується азотний обмін та погіршується синтез білків. Візуально нестача цинку проявляється на молодих листках у вигляді блідо-жовтих хлоротичних смуг, а також в гальмуванні розвитку міжвузлів і пригніченні молодих рослин. Тож незалежно від того, чи мають ваші посіви візуальні ознаки дефіциту цинку, чи він є прихованим, рекомендується проводити позакореневі підживлення кукурудзи легкозасвоюваними цинковими добривами».

Щоб кукурудза отримала достатньо цинку, аби швидко усунути прихований або візуальний його дефіцит, Сергій Адаменко рекомендує застосувати легкозасвоюваний коректор дефіциту цинку – добриво Авангард Цинк (Zn – 100 г/л, та N – 65 г/л) в нормі 1,0-1,5 л/га. Підживлення посівів кукурудзи рекомендується проводити у фазі 6-8 листків, що стимулюватиме формування генеративних органів та їх запліднення, знижуватиме вплив негативних погодних чинників (спекотної погоди), підвищуватиме стійкість культури до шкодочинних організмів і, як наслідок, підвищуватиме врожайність кукурудзи на зерно, на 12-15% та поліпшуватиме показники якості товарного врожаю (вміст крохмалю, білку, вітамінів).