Нині у жодного агронома не виникає сумнівів, що саме збалансоване мінеральне живлення в осінній період відіграє важливу роль у перезимівлі озимих культур та в закладанні їх високої продуктивності: адже повна забезпеченість елементами мінерального живлення на ранніх фенофазах прямо впливає на ріст і розвиток кореневої системи, вегетативних органів, закладання генеративних органів, процеси фотосинтезу, накопичення асимілянтів у клітинах, які підвищують толерантність культур до стресів, низьких і мінусових температур, сприяють перезимівлі та активному відновленню весняної вегетації.

Фахівці компанії UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують аграріям підійти до управління мінеральним живлення озимих культур в осінній період науково-обґрунтовано, застосувавши рекомендовані норми добрив, які базуються на агрохімічних дослідженнях ґрунту «Інституту здоров’я рослин». І особливу увагу приділити фосфорному живленню.

«Оптимальне забезпечення озимини легкодоступними сполуками фосфору є одним із ключових елементів осіннього управління її мінеральним живленням, – наголошує керівник відділу мікродобрив компанії Сергій Адаменко. – Застосовані восени легкодоступні фосфорні добрива впливають на всі важливі процеси, оскільки сполуки фосфору відповідають за транспорт енергії та її обмін у культурах. Вони необхідні для синтезу білків і жирів, для росту та розвитку маси рослин. Сполуки фосфору сприяють появі дружних сходів, активують ріст і розвиток кореневої системи, особливо бічних кореневих волосків, які споживають елементи живлення і вологу, покращують водний баланс, сприяють накопиченню достатньої кількісті вуглеводів та інших асимілянтів у клітинах, що підвищує холодо-, зимо- та морозостійкість озимих культур та є передумовою їх успішної перезимівлі. На жаль, озимі зернові (пшениця, ячмінь, тритикале) та ріпак в силу низки несприятливих умов, які складаються у вітчизняних ґрунтах восени (неоптимальна кислотність ґрунту для засвоєння сполук фосфору, рН не 6,3-6,5, а на рівні 5,0-5,3, ущільнення ґрунту, низький вміст рухомих сполук фосфору, холодний вологий ґрунт, слабко розвинена коренева система молодих рослин тощо), не з змозі повністю отримати необхідні їм сполуки фосфору лише за рахунок кореневого живлення. Коефіцієнт споживання сполук фосфору із ґрунту низький і становить лише 5-10%, а з фосфорних добрив у перший рік після їх застосування – не більше 20-25%, що теж не сприяє забезпеченню озимих культур сполуками фосфору. Втрати врожайності озимих культур, викликані нестачею сполук фосфору на ранніх фенофазах, не можна компенсувати пізнішим застосуванням фосфорних добрив».

Виходячи з цього, для повноцінного забезпечення озимих зернових культур сполуками фосфору на ранніх фенофазах рекомендується провести передпосівну обробку насіння добривом Авангард Фосфор (P2O5-200 г/л, N-45 г/л), а надалі –  позакореневе підживлення цим добривом: це дозволить швидко усунути дефіцит фосфору та повною мірою реалізувати генетичний потенціал врожайності.

В мікродобриві Авангард Фосфор містяться легкодоступні сполуки фосфору та азоту, які гармонійно доповнюють потреби озимих культур восени. Для передпосівної обробки насіння озимих зернових культур його рекомендується застосовувати в нормі 3,0-5,0 л/т разом із стимуляторами росту, протруйниками в одному робочому розчині, а для позакореневого підживлення – у фазі від 2-3 листків у нормі 3,0-4,0 л/га за 10-14 днів до настання морозів.

Ріпак озимий добривом Авангард Фосфор рекомендується підживлювати у фазі 5-6-ти листків (осінньої розетки) в нормі 4,0-6,0 л/га, коли закладаються майбутні бічні пагони, квіткові бруньки, формується коренева система та закладається 70-80% його майбутньої врожайності.

Отже, враховуючи нинішні реалії, підживлення озимих культур добривом Авангард Фосфор в осінній період – це не вдалий «маркетинговий крок», а додаткове легкодоступне фосфорне живлення, яке сприятиме успішній перезимівлі озимих культур та закладанню їх високої майбутньої врожайності.