Здавалося б, тільки ріпак висіяли, а вже можемо спостерігати, як молоді рослини інтенсивно вегетують, щоб за осінній період достатньо розвинутися та накопичити необхідний запас поживних речовин для вдалої перезимівлі. Однак щоб це стало можливим, аграрію необхідно провести низку відповідних захисних заходів, в тому числі створити культурі безконкурентний простір з боку бур’янів, зокрема злакових видів, які можуть стати на заваді повноцінному росту та розвитку культурних рослин. Тому фахівці компанії URRAVIT SCIENCE PARK рекомендують підходити до контролю осінньої забур’яненості комплексно, поєднуючи ґрунтовий і післясходовий гербіцидний захист.

«Для створення максимально сприятливого та безконкурентного з боку злакових видів бур’янів середовища ріпаку озимому застосування одних ґрунтових гербіцидів недостатньо, – зазначає керівник агрономічного департаменту компанії Олександр Мигловець. – Адже ефективність ґрунтового захисту залежить від низки факторів: наявності вологи у ґрунті, якості його підготовки, за потреби, заробки препарату у ґрунт, присутності рослинних решток тощо. Тому нехтувати застосуванням післясходових гербіцидів у будь-якому випадку не варто. В протилежному випадку злакові види бурянів та падалиця культурних злаків, які є краще пристосованими до несприятливих погодних умов, розвиватимуться швидше від культурних рослин, конкуруючи з ними за життєво важливі ресурси. Внаслідок цього рослини ріпака недоотримають необхідні їм світло, простір, вологу та елементи живлення, не зможуть сформувати необхідну вегетативну масу та розвинену кореневу систему і накопичити достатньо поживних речовин, що стане на заваді успішній перезимівлі. Ситуацію ускладнює ще й те, що відсутність контролю сегетальної рослинності в осінній період спричиняє надмірне витягування рослин ріпака та винесення кореневої «шийки» над поверхнею ґрунту, що підвищує ймовірність вимерзання таких рослин».

Щоб забезпечити повноцінне знищення однорічних і багаторічних злакових видів бур’янів, в тому числі падалиці зернових культур (пшениці, ячменю, жита), в посівах ріпака озимого, Олександр рекомендує застосувати системний післясходовий гербіцид Квін Стар Макс (хізалофоп-п-етил, 125 г/л.). Його діюча речовина є інгібітором ферменту ацетил-КоА-карбоксилази. Цей ензим каталізує перший етап синтезу жирних кислот. В результаті блокування ферменту припиняється виробництво фосфоліпідів, які використовуються для будівництва нових мембран і є необхідними для клітинного росту, внаслідок чого бур’яни гинуть.

Квін Стар Макс гарантовано вирішує проблему забур’яненості посівів ріпака озимого злаковими бур’янами та забезпечує високу ефективність знищення падалиці зернових культур. При цьому гербіцид не проявляє фітотоксичності до культурних рослин і не має післядії на наступні культури в сівозміні. Його можна застосовувати у широкому діапазоні фаз росту ріпака озимого, однак для досягнення максимального ефекту рекомендується проводити обробку в період інтенсивного росту бур’янів: однорічні види мають бути у фазі 2-4 листків, багаторічні — за висоти до 10-15 см. Так ви зможете забезпечити посівам ріпака озимого надійний післясходовий гербіцидний захист від злакових бур’янів і падалиці зернових культур та дати їм можливість повною мірою реалізувати свій генетичний потенціал врожайності.