Через низку організаційно-господарських і ґрунтово-кліматичних факторів, які наразі склались у вітчизняних господарствах, не всі озимі культури отримали достатню кількість сполук фосфору та калій за рахунок кореневого живлення. Наразі на багатьох полях, де вирощуються озимі, спостерігається прихований дефіцит фосфору та калію або ж явно виражені ознаки дефіциту цих елементів, що виражається у слабкому розвитку кореневої системи та вегетативних органів. Це призводить до зниження синтезу і вмісту цукрів, вмісту зв’язаної води в рослинах, погіршує перезимівлю рослин та їх відростання навесні. Тому фахівці компанії UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують підживлювати озимі культури позакоренево добривом Авангард Фосфор+Калій(P2O5 – 100 г/л, K2O – 180 г/л), яке містить легкозасвоювані сполуки фосфору та калій, що швидко проникають у клітини і забезпечують потреби культур в цих елементах.

«Фосфор і калій – головні елементи мінерального живлення, які є фундаментом повноцінного збалансованого живлення озимих культур: вони необхідні культурам на ранніх фенофазах восени, коли закладається потенціал їх майбутньої високої врожайності, – зазначає керівник напрямку мікродобрив компанії Сергій Адаменко. – Однак восени через низку несприятливих чинників – низька температура, не оптимальний рН ґрунту, дефіцит рухомих сполук фосфору та обмінного калію в ґрунті, пізній посів тощо споживання молодими рослинками сполук фосфору та калію погіршується. Критичною фазою пшениці озимої щодо споживання сполук фосфору восени є перші 5-6 тижнів. Так, за перші 10-12 днів своєї життєдіяльності культура споживає 15% сполук фосфору від загальної потреби, які вже неможливо буде компенсувати на пізніших фенофазах, оскільки сполуки фосфору забезпечують формування добре розвиненої кореневої системи та позитивно впливають на процеси кущення. А новітні високоврожайні сорти пшениці озимої за своїми біологічними особливостями є «фосфорофілами». Вони потребують високого або дуже високого забезпечення ґрунту рухомими сполуками фосфору, а за низького рівня забезпеченості цим елементом їх врожайність знижується як мінімум на 10-15%. Тож з метою усунення нестачі фосфору на пшениці озимій рекомендується підживлювати її позакоренево добривом Авангард Фосфор+Калій у фазі 2-3 листків в нормі 3-5 л/га. Щодо ріпака озимого, то сполуки фосфору впливають на всі його життєво важливі процеси, на передачу генетичної продуктивності гібриду або сорту, яка на 80% закладається ще восени. За дефіциту сполук фосфору в осінній період проявляється нестача енергії в рослинах, що погіршує ріст і розвиток кореневої системи, оскільки вона повністю залежить від енергії та асимілянтів фотосинтезу вегетативних органів. Нестачу фосфору на ріпаку озимому рекомендується усунути, застосовуючи позакоренево добриво Авангард Фосфор+Калій у фазі 6-8 листків у нормі 3-5 л/га».

За рахунок позакореневого підживлення добривом Авангард NPK Фосфор+Калій, яке містить легкозасвоювані форми фосфору та калію, озимі культури повноцінно забезпечуються цими елементами мінерального живлення, що є актуальним за несприятливих умов. Крім того, калій у добриві покращує ріст і розвиток рослин озимих культур, сприяє синтезу і відтоку асимілянтів з вегетативних органів до вузла кущення зернових культур і кореневої «шийки» ріпака озимого, накопиченню зв’язаної води в рослинах, що підвищує їх холодо-, зимо- та морозостійкість і поліпшує стійкість озимих культур до різного роду хвороб і шкідників.

Таким чином, позакореневе підживлення озимих культур добривом Авангард Фосфор + Калій у критичні їх фенофази восени є важливим технологічних прийомом, який забезпечує успішну перезимівлю, реалізацію генетичного потенціалу сорту або гібриду та сприяє отриманню їх високої сталої врожайності.