Грамотний вибір мікродобрив для позакореневого підживлення в комплексі з дотриманням технології вирощування дають змогу суттєво поліпшити загальний стан культур, підвищити стійкість до стресів, відкоригувати дефіцити елементів мінерального живлення і отримати високу сталу врожайність з поліпшеною якістю та товарністю.

Третій рік поспіль українські аграрії вимушено працюють зі зниженими нормами мінеральних добрив та ЗЗР. Вкрай низькі ціни на зерно на тлі здорожчання виробничих ресурсів не дають змоги більшості господарств практикувати високоінтенсивні технології. При цьому традиційні агрономічні та кліматичні виклики нікуди не поділися – так само серйозно доводиться протистояти незліченним шкодочинним організмам і стресовим факторам.

«Якщо вести мову про стан озимих культур цієї весни, то наразі він, за нашими спостереженнями, є більш-менш задовільним. В більшості регіонів ситуація із вмістом вологи у ґрунті є нормальною, й на полях, де агрономи дотримувалися технології вирощування з осені, пшениця, ячмінь і ріпак озимий перебувають у хорошому стані. Звісно ж, проблемних моментів не бракує, і їх потрібно своєчасно та ефективно вирішувати», – ділиться керівник напрямку продуктів і сервісів мікродобрив компанії Ukravit Сергій Адаменко.

Разом із командою агрономів-консультантів Сергій Адаменко із року в рік досліджує особливості живлення культур з огляду на агро- та фізико-хімічні показники ґрунтів і кліматичні особливості різних регіонів. Актуальні дані регулярно надаються для аналізу регіональними агрономами компанії та науковцями Ukravit Institute. Такий комплексний підхід дав змогу зібрати, можливо, найбільш вичерпну та показову базу даних щодо фізико-хімічних показників і забезпеченості ґрунтів України елементами живлення та їх доступності й отримати бачення ключових тенденцій у сфері управління мінеральним живленням культур.

За даними Ukravit Institute, понад 60% ґрунтів в Україні мають pH(сольовий) нижче 5.5, що суттєво обмежує здатність культур засвоювати мінеральну поживу із добрив та ґрунту. Водночас, попри побутуючу думку про суперродючі українські чорноземи, третина ґрунтів країни мають низький вміст гумусу – нижче 2%. А від 30% до 50% ґрунтів – від середнього до дуже низького вміст рухомих сполук сірки та мікроелементів – сполук бору, цинку, міді, молібдену, марганцю. Як наслідок, аграрії не можуть сповна реалізувати потенціал родючості ґрунтів, розкрити генетичний потенціал культур і отримати максимальну віддачу від застосованих мінеральних добрив. Тому фахівець рекомендує звернути увагу на ті технологічні заходи, які можуть допомогти виправити становище.

Вміст гумусу в ґрунтах України

Якщо говорити про озимі, то навіть за обмеженого бюджету навесні їх слід «підтримати» азотом в нормі 40-60 кгN/га, застосовуючи аміачну селітру або КАС. Також у більшості випадків обов’язковим є позакореневе підживлення добривами-антистресантами, що містять легкозасвоювані L-амінокислоти й елементи мінерального живлення. Зокрема, йдеться про сірку, гострий дефіцит якої часто спостерігається в цей період, та магній, марганець, цинк, мідь і бор.

«Пшениця озима добре реагує своєю продуктивністю на магній, цинк, марганець та мідь. Хороші результати показує на середніх мінеральних фонах застосування у фазі кущення – початок виходу в трубку універсального добрива Авангард Старт, 1.0 л/га разом з амінокислотним антистресантом Авангард Гроу Аміно, 1.0 л/га. Приріст врожайності на високих мінеральних фонах забезпечує застосування на зернових культурах добрива Авангард Комплекс Зернові, 2.0 л/га комбіновано з Авангард Цинк, Авангард Марганець, Авангард Мідь, 1.0 л/га та 3-5 кг/га сульфату магнію і 10% розчином карбаміду. Амінокислоти та мікроелементи, які містяться в добривах, швидко проникають в клітини культур через листкову поверхню, включаються в біохімічні процеси, справляючи позитивний ефект. У фазі кінець виходу в трубку – початок колосіння доцільно застосувати добриво Авангард Комплекс Зернові, 1.5 л/га разом із Авангард Цинк, 1.0 л/га. Це підживлення поліпшить засвоєння сполук азоту та інших елементів живлення, подовжить функціонування верхівкового листка зернових, покращить процеси фотосинтезу та фізіологічні процеси, направлені на запліднення та поліпшення якості товарного врожаю. Така технологічна схема позакореневих підживлень озимих зернових забезпечить прирости врожайності пшениці озимої від 0.5 до 0.6 т/га», – розповідає фахівець.

Вміст бору в ґрунтах України

Брак бору спостерігається на карбонатних, заболочених і провапнованих ґрунтах. Найбільш доступний бор за рН 5.5-7.2.


Навесні у фазі весняної розетки Сергій рекомендує підживити ріпак озимий легкозасвоюваним добривом Авангард Комплекс Ріпак, 2.0 л/га, до складу якого входять мікроелементи в хелатній формі та 42 г/л L-амінокислот, які чинять потужний антистресовий вплив, сприяючи активному росту і розвитку, а також добривами Авангард Бор, 1.0-1.5 л/га і Авангард Гроу Аміно, 1.0 л/га. Це підживлення забезпечить фізіологічні потреби культури в сполуках бору на ранніх фенофазах, допоможе усунути некрози, викликані його дефіцитом, сформувати міцні тканини вегетативних органів, активізувати ростові процеси, суттєво покращити проходження процесів фотосинтезу і сприятиме росту та розвитку вегетативних органів і кореневої системи.

Слід мати на увазі, що на кислих ґрунтах, де pH(сольовий) нижче 5.5, яких в Україні до 40%, ріпак озимий та інші культури страждають від дефіциту молібдену. А позакореневе підживлення добривом Авангард Молібден, 1.0 л/га може повністю забезпечити їх потреби в цьому елементі.

В контексті ефективних позакореневих підживлень доцільно розглянути й технологічні схеми підживлення ярих культур, зазначає Сергій Адаменко. Адже кожній культурі властива своя фізіологія мінерального живлення, в тому числі й щодо споживання мікроелементів. Так, для кукурудзи надзвичайно важливі цинк, бор та мідь.

Вміст цинку в ґрунтах України

Малодоступний за низьких температур, на переущільнених ґрунтах, при рН ґрунту 7.0 і вище. Блокується при високому вмісту P, Са, Мn, Ni.


«При вирощуванні кукурудзи у фазі 3-4 листків хороші результати дають позакореневі підживлення добривами Авангард Комплекс Кукурудза, 1.5-2.0 та Авангард Цинк, 1.0 л/га, у фазі 6-8 листків – Авангард Комплекс Кукурудза, 2.0 та Авангард Цинк, 1.5 л/га разом із Авангард Мідь, 1л/га. Ці підживлення забезпечують приріст врожайності зерна від 0.6 до 0.8 т/га», – розповідає Сергій Адаменко.

Говорячи про сою, Сергій радить звернути увагу на забезпечення її сполуками бору, молібдену та кобальтом. Для цього він рекомендує провести передпосівну обробку насіння добривами Авангард NPK + M/E Старт, 2-3 л/т + Авангард Гроу Аміно, 1.0 л/га та Авангард Молібден, 0.3 л/га. Це підживлення запустить активний ріст і розвиток кореневої системи, процеси формування бульбочкових бактерій роду Rizobium, які мають забезпечити 60-70% власної потреби сої в азоті за рахунок азотфіксації з атмосфери. У фазі 3-5 трійчастих листків рекомендується позакоренево підживити культуру добривами Авангард Комплекс Бобові, 1.5-2 л/га + Авангард Молібден, 0.7 л/га. А у фазі бутонізації – знову Авангард Комплекс Бобові, 2.0 л/га та Авангард Бор, 1.0 л/га. За стресів варто додати Авангард Гроу Аміно, 1.0 л/га. Також соя може потребувати заліза, цинку і марганцю – це залежить від забезпечення ґрунту цими мікроелементами та отриманих результатів діагностики.

Реакція ґрунтового розчину рН (сольове)

Виробничий досвід фахівця засвідчує, що позакореневі підживлення сої за рекомендованими технологічними схемами забезпечують приріст врожайності на рівні 0.3-0.5 т/га при запланованій врожайності понад 3 т/га.

«Раджу звернути увагу на добриво Авангард Кремній Біо. Воно містить калій у карбонатній формі, котрий легко проникає через листкову поверхню сої, сприяючи кращому проходженню важливих фенофаз, підвищує стійкість культури до хвороб і дозволяє отримати високу сталу врожайність. Крім того, така обробка формує на поверхні рослин захисний біокремнієвий екран, який знижує температуру вегетативних органів на 4-5 °С та знижує транспірацію на 20-30%. Слід відзначити і здатність цього елемента забезпечувати фертильність пилку в умовах високих температур. Кремній також має властивість накопичувати і зберігати воду в організмі культур», – наголошує фахівець.

Окремо Сергій Адаменко акцентує на економічній складовій позакореневих підживлень культур.

Одна витрачена на позакореневі добрива Авангард гривня окупається 2-6 грн прибутку за рахунок приросту врожайності

«Одна витрачена на позакореневі добрива Авангард гривня окупається 2-6 грн прибутку за рахунок приросту врожайності. Це менше, аніж було до повномасштабної війни, оскільки зерно нині набагато дешевше, однак все одно забезпечує хороший «плюс» до рентабельності вирощування різних культур – від зернових і технічних до овочів, ягідних і плодових насаджень», – зазначає фахівець.

Сергій Адаменко у жодному разі не закликає намагатися заощадити на традиційних мінеральних добривах, які застосовуються для кореневого живлення, й обме­жуватися винятково позакореневими підживленнями, оскільки це шлях в нікуди. Однак позакореневі підживлення дають змогу оперативно усунути дефіцити мінерального живлення на культурах й навіть підвищити споживання культурами мінеральної поживи із ґрунту та добрив.

До того ж не таємниця, що здорова і забезпечена усіма потрібними елементами мінерального живлення культура набагато краще протистоїть комплексу хвороб і стресам та потужніше конкурує з бур’янами, а отже, здатна повніше реалізувати потенціал продуктивності. Й позакореневі підживлення з огляду на фізіологічні потреби конкретної культури – важливий крок для досягення цієї мети.