Низький вміст продуктивної вологи та елементів живлення, несприятливий показник рН, низькі температури тощо, характерні для осені, не дозволяють отримати однорідні сходи озимих зернових, сформуватись добре розвиненій кореневій системі та увійти молодим рослинам в зиму із достатнім запасом цукрів. Це негативно відбивається на здатності культур витримувати низькі й мінусові температури, їх успішній перезимівлі, активному відростанні навесні та можливості повною мірою реалізувати генетичний потенціал урожайності. Тому фахівці компанії Ukravit рекомендують проводити передпосівний обробіток насіння спеціальними добривами, що сприяє їх успішній перезимівлі та забезпечує високу окупність. Передпосівна обробка дозволяє нівелювати стресові чинники, підвищити енергію проростання насіння, польову схожість та отримати суттєві прирости врожайності.

В сучасних технологіях вирощування озимих зернових обробіток посівного матеріалу спеціальними добривами вже став невід’ємною складовою. Обробку проводять зернопротруювальною машиною комбіновано в одному робочому розчині з протруйником.

«Піклуватися про збалансоване живлення озимих зернових культур необхідно починати ще з насінини, – зазначає керівник відділу мікродобрив компанії Сергій Адаменко. – Йдеться не лише про застосування традиційних добрив для кореневого живлення, а й передпосівну обробку посівного матеріалу легкозасвоюваними елементами мінерального живлення та стимуляторами росту з антистресовим ефектом. За проростання насіння восени молоді рослини через низку стресів не можуть сформувати добре розвинену кореневу систему, яка здатна активно споживати та засвоювати елементи живлення та вологу. Тому ми рекомендуємо провести передпосівну обробку насіння спеціальним добривом Авангард Старт (г/л: N-100, P2O5-70, K2O-20, CaO-10, SO3-15, Mn-5, B-5, Zn-5, Cu-2, Mo-0,5, Co-0,1, + L-амінокислоти та стимулятори росту), яке дозволить вирішити ці проблеми. Авангард Старт на 8-10% підвищує польову схожість насіння, на 3-5% – енергію проростання, активує ріст і розвиток кореневої системи, особливо бічних кореневих волосків, та вегетативних органів, які будуть синтезувати цукри, і зменшує вміст незв’язаної води у клітинах рослин озимини». 

Легкодоступні сполуки фосфору, комплекс мікроелементів і стимулятори росту добрива сприяють появі однорідних сходів та накопиченню цукрів у вузлі кущіння на рівні 38-40%, що забезпечує високу зимостійкість озимих зернових і сприяє їх активному відростанню навесні.

Наукові дослідження, проведені на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся у 2021 році, на фоні N120-P40-K40+20S засвідчили високу ефективність передпосівної обробки насіння пшениці озимої добривами Авангард Старт (1,0 л/т) + Авангард Гроу Аміно (1,0 л/т). Ця обробка забезпечила приріст врожайності на рівні 1,0-1,5 ц/га проти врожайності на контролі 60,1 ц/га.